Apakah arti dari assabiqunal awwalun brainly?

Apa arti dari assabiqunal awwalun secara lengkap?

“Orang-orang yang pertama kali menerima ajakan dan seruan Nabi Muhammad SAW disebut dengan assabiqunal awwalun, atau mereka yang pertama masuk Islam,” tulis buku Pendidikan Agama Islam: Sejarah Kebudayaan Islam Untuk Madrasah Aliyah Kelas X karya Drs Imam Subchi, MA, yang dikutip detikcom, Rabu (25/8/2021).

Apa yang dimaksud dengan Assabiqunal Awwalun dan siapa 5 orang di dalamnya?

Arti Assabiqunal Awwalun secara istilah adalah sebutan untuk sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah yang pertama kali memeluk islam. 10 Sahabat Rasulullah SAW yang termasuk Assabigunal Awalun: Abu Bakar Ash-Shiddiq. Umar bin Khaththab.